Artichoke Diagnostics

 

Pathogens affecting Artichoke

Reference number Pathogens affecting Artichoke
44501Cucumber mosaic virus (CMV)
10000Potato virus X (PVX)
27200Potyviruses (POTY)
57400Tobacco mosaic virus (TMV)
25500Tobacco streak virus (TSV)
39300Tomato spotted wilt virus (TSWV)
18700Turnip mosaic virus (TuMV)

 

ELISA for affecting pathogens

Catalog No. Abbreviation Description Format
CAB 44501CMVCucumber mosaic virusELISA: Coating antibody
ECA 44501CMVCucumber mosaic virusELISA: Enzyme conjugate
PSA 44501CMVCucumber mosaic virusELISA: Complete kit
SRA 44501CMVCucumber mosaic virusELISA: Reagent set
PSA 10000PVXPotato virus XELISA: Complete kit
SRA 10000PVXPotato virus XELISA: Reagent set
CAB 10000PVXPotato virus XELISA: Coating antibody
ECA 10000PVXPotato virus XELISA: Enzyme conjugate
CAB 27200PotyPotyvirus ELISA: Coating antibody
ECA 27200PotyPotyvirus ELISA: Enzyme conjugate
PSA 27200PotyPotyvirus ELISA: Complete kit
SRA 27200PotyPotyvirus ELISA: Reagent set
PSA 57400TMVTobacco mosaic virusELISA: Complete kit
SRA 57400TMVTobacco mosaic virusELISA: Reagent set
CAB 57400TMVTobacco mosaic virusELISA: Coating antibody
ECA 57400TMVTobacco mosaic virusELISA: Enzyme conjugate
CAB 25500TSVTobacco streak virusELISA: Conjugate antibody
ECA 25500TSVTobacco streak virusELISA: Enzyme conjugate
PSA 25500TSVTobacco streak virusELISA: Complete kit
SRA 25500TSVTobacco streak virusELISA: Reagent set
CAB 39300TSWVTomato spotted wilt virusELISA: Coating antibody
ECA 39300TSWV Tomato spotted wilt virusELISA: Enzyme conjugate
PSA 39300TSWVTomato spotted wilt virusELISA: Complete kit
SRA 39300TSWV Tomato spotted wilt virusELISA: Reagent set
SRA 18700TuMVTurnip mosaic virusELISA: Reagent set
CAB 18700TuMVTurnip mosaic virusELISA: coating antibody
ECA 18700TuMVTurnip mosaic virusELISA: enzyme conjugate

 

Immunostrips for affecting pathogens

Catalog No. Abbreviation Description Format
ISK 44501CMVCucumber mosaic virusImmunostrip®
ISK 10000PVXPotato virus XImmunostrip®
ISK 27200PotyPotyvirus Immunostrip®
ISK 57400TMVTobacco mosaic virusImmunostrip®
ISK 39300TSWVTomato spotted wilt virusImmunostrip®

 

Controls for affecting pathogens

Catalog No. Abbreviation Description Format
LNC 44501CMVCucumber mosaic virusControl: Negative
LPC 44501CMVCucumber mosaic virusControl: Positive
LNC 10000PVXPotato virus XControl: Negative
LPC 10000PVXPotato virus XControl: Positive
LNC 27200PotyPotyvirus Control: Negative
LPC 27200PotyPotyvirus Control: Positive
LNC 57400TMVTobacco mosaic virusControl: Negative
LPC 57400TMVTobacco mosaic virusControl: Positive
LNC 25500TSVTobacco streak virusControl: Negative
LPC 25500TSVTobacco streak virusControl: Positive
LNC 39300TSWVTomato spotted wilt virusControl: Negative
LPC 39300TSWV Tomato spotted wilt virusControl: Positive
LNC 18700TuMVTurnip mosaic virusControl: Negative
LPC 18700TuMVTurnip mosaic virusControl: Positive